Bemutatkozunk

  Az Animus Tehetségkutató Műhelyt, a hozzátartozó Ifjúsági Klubbal és Színházzal együtt Győri Péter (beno) drámapedagógus hozta létre 1994-ben.
  (A színház és az ifjúsági klub megszűntével a tehetségkutatásról a tehetségkondozásra került a hangsúly.) 
Célja a
tehetséges, de többségükben szociálisan hátrányos helyzetű,  gyakran keményen deviáns fiatalok segítése. Ahogy ő mondja:

Készítsük fel őket az ÉLETre: lehetőségeink szerint kíséreljük meg a gyerekeket megtanítani gondolkodni, sokszor kilátástalannak tűnő viszonyaik létrejöttének okait megérteni, új céljaikért kitartóan küzdeni, mert csak így lesz esélyük arra, hogy viszonyaikat meg is változtassák.

  Módszere: dráma- és médiafoglalkozások, sok más szellemi kalanddal, játékkal, és az iskolai tanulmányok intenzív segítésével (pl. rendszeres korrepetálással) kiegészítve. A munkát tanárok, egyetemisták, főiskolások és az élet különböző területein dolgozó önkéntesek segítik, de lehetőség szerint bevonjuk a szülőket, az  iskolát és minden olyan intézményt, szervezetet, amivel partneri együttműködést tudunk kialakítani.
  A klubtagságnak egyetlen feltétele van: az Életed vezérlő Kíváncsiság, aminek központjában az áll, Ki, Mi, Miért vagy Te, honnan-hová tart Utad, és ha van, hol a helyed a Világmindenségben.
  A filozófusok talán úgy mondanák, a Lét, Létünk értelmét, okát, célját szeretnénk megérteni. (Annak ellenére, hogy néhány rosszmájú, szkeptikus tudós, gondolkodó szerint - nem törődve állításuk lelkileg elviselhetetlen következményeivel - ez teljesen hiábavaló, létünknek se oka, se célja...)
  Korhatár nincs, mert a KERESÉS életre szóló. Jelenleg 10-15, többségében egyetemista, főiskolás szervezi a Műhely és a Klub munkáját, programjait.. Hetente egyszer-kétszer  találkozunk székhelyünkön, egy belvárosi klubban, néha valamelyik szervezőnk otthonában, de (főleg nyáron) sok a "külsős" program is.
  Rájöttünk egy pici titokra: ahhoz, hogy megsejthessünk valamit a Világból, aminek alkotó-eleme vagyunk, meg kell érintenünk a Világot ...
  Hogyan?
Szemünkkel, Szívünkkel, Agyunkkal, egész testünkkel, egész valónkkal...
S ekkor, mert a hatás-ellenhatás törvénye egyetemesnek tűnik, a Világ is megérint minket.
Megtapasztaltuk, az Érintkezés nem csak nagyon jó tud lenni, de néha kegyetlenül fájhat is. Lehet, hogy a Helyes és Helytelen, Jó és Rossz, Mennyei Gyönyör és Pokoli Kín talán ikertestvérek?...
  Felfedeztünk más, az emberrel egyidős bölcsességeket is. A Világ "nagy", mi "picik", "porszemek" vagyunk... Ráadásul, ahányan, annyifélék... Néha nagyon másképp' látjuk a Világot. Talán ezért is van, hogy vélt igazunkat, az "Igazságot"(?) mindenáron védve "csúnya", nem ritkán hatalmas (ember)áldozattal járó konfliktusba keveredünk.
  Azután (többnyire jóval később), csodálkozva tapasztaljuk, milyen sokat tanulhatunk ezekből! Úgy tűnik, minél "csúnyábbak", fájóbbak, annál többet...
  Emiatt néha furcsa következtetések sejlenek fel. Egyikünk néha már azon töpreng, miért csak a "jót", "szépet", "helyeset", "igazat" dicsérjük, hiszen ezek mit sem érnének, talán nem is léteznének ellentétük nélkül?!?...
  Persze nem csak az "elvont", örök, Nagy Kérdések, hanem ezek jelenünket, hétköznapjainkat átható megnyilvánulásai is komoly fejtörést okoznak: milyen gondok, bajok gyötrik az országot, az embereket, fiatalokat (a digitális, virtuális világban felnövő "Z nemzedéket") és, mit tehetünk mi értük?
  Amíg voltak önkormányzati kezelésben napi 10-14 órában nyitva tartó ifjúsági klubok, nem volt kérdés, mit tehetünk, tegyünk: volt hova menni a súlyos anyagi gondokkal küzdő családok kallódó, züllő gyerekeinek is, és a Bemutatkozó elején említett módszerrel, "pótszocializációs" folyamatban fokozatosan egy új világ nyílhatott meg számukra, ami egy értelmesebb, alkotó, közösségi létről és jövőről szólt.

  Van miről beszélgetnünk, vitatkoznunk.  Meg persze filmeket nézünk, de készítünk is, zenét hallgatunk, képeket nézünk és festünk, utazgatunk, csavargunk. Néhány buli is becsúszik… Szóval ÉLÜNK, ... reméljük...
  Az Öregek szerint utólag nagyon-nagyon rövidnek, szinte csak egy villanásnak tűnik az ÉLET.
  Ha ez igaz, akkor: …ÉLJÜNK!!!